השירותים שלנו

פרויקטים ועבודות מקצועיות
בין היתר אנו מבצעים:
  • הערכת שווי חברות ועסקים ותכניות עסקיות למטרות שונות – גיוסי הון, מיזוגים, רכישות ועוד.
  • בדיקת נאותות (Due Diligence) בתחום העסקי והחשבונאי – בדיקות טרום עסקה.
  • חוות דעת לבית משפט בחתימת רו"ח מוסמך, בדיקות כדאיות כלכלית ועוד.
agreement-2548138_1920
business-3167295_1920
ליווי ותמיכה בניהול פיננסי וכללי

אנו מהווים תגבור משמעותי לניהול העסק הן באופן שוטף והן באירועים שלא במהלך העסקים הרגיל, בין היתר בנושאים כגון:

  • בניית מודלי תמחיר.
  • סיוע בעריכת תקציב, ניהול תזרים מזומנים באופן שוטף ותכנון עסקי.
  • בניית כלים תומכי קבלת החלטות ומנגנונים לבקרת ביצועים.
  • גיבוש מסלולי תגמול עובדים.
  • כלים ניהוליים שונים ותשתיות דיווח לדירקטוריון ובעלי מניות.
שירותי ניהול כספים במיקור חוץ לחברות (CFO)
מומחים לאקסל וטיפול בנתונים פיננסיים - מודלים פיננסיים וכלים לניהול כספים